วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

28 มกราคม 2553
....นำตัวเลขที่printออกมาวัดถนนยาว 7 เมตร กว้าง 10 เซนติเมตร นำหนังสือวางปิดด้านข้างเส้นวางทับด้านข้างเส้นนำหินทับกระดาษไว้ไม่ให้กระดาษปลิว ใช้เชือกขึงแนวตรงนขยับหนังสือพิมพ์ให้ตรง แล้วพ้นสีขาวเป็นเส้น
27 มกราคม 2553
....ทำผลงานvdoนำเสนอ อาจารย์เล็กมอบหมายให้สร้างผลงาน 1 ชิ้นเพื่อการเรียนรู้เทคนิคการใช้กล้อง และเครื่องมือตัดต่อ โดยอาจารย์เล็กจะคอยให้คำปรึกษา ผมและแมวตรกลงจะทำเรื่องตลาดน้ำอัมพวา
26 มกราคม 2553
....ออกแบบตัวเลขเพื่อใช้พ่นสีพื้นถนนเป็นที่วัดความสูงของต้นไม้ เพิ่อเป็นฐานกิจกรรมในค่ายรักการอ่าน โดยออกแบบตัวเลขลงในcomputer แล้วprint ออกมาเจาะแบบเพื่อนำไปพ่นสี และหาภาพการ์ตูนขาวดำเพือให้เด็กทำกิจกรรมระบายสี
25 มกราคม 2553
....ออกแบบตัวเลขเพื่อใช้พ่นสีพื้นถนนเป็นที่วัดความสูงของต้นไม้ เพิ่อเป็นฐานกิจกรรมในค่ายรักการอ่าน โดยออกแบบตัวเลขลงในcomputer แล้วprint ออกมาเจาะแบบเพื่อนำไปพ่นสี

วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2553

22 มกราคม 2553
....เมื่อพิมพ์ข้อมูลทั้งหมดแล้วจัดฟอร์มให้เรียบร้อย ปริ้นใส่กระดาษเอ4 แนวนอน จำนวน 2ชุด ชุดแรกให้อาจารย์ประชาลักษณ์หัวหน้าห้องสมุด และอีกชุดหนึ่งนำไปให้ฝ่ายการเงินเนื่องจากขอข้อมูลไปจากฝ่ายการเงิน
21 มกราคม 2553
....หาข้อมูลให้ครบถ้วน โดยข้อมูลบางส่วนที่ไม่ได้ก็ไปสอบถามหรือขอข้อมูลจากเจ้าตัว โดยทำแบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกใหห้กรอก จดข้อมูลจากแฟ้มประวัติจากฝ่ายการเงิน จด ชื่อ วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ วุฒิการศึกษา ของข้าราชการและลูกจ้างประจำในหน่วยงาน แล้วนำข้อมูลมาพิมพ์
20 มกราคม 2553
....เก็บข้อมูลบางส่วนที่ไม่ได้ก็ไปสอบถามหรือขอข้อมูลจากเจ้าตัว โดยทำแบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกใหห้กรอก จดข้อมูลจากแฟ้มประวัติจากฝ่ายการเงิน จด ชื่อ วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ วุฒิการศึกษา ของข้าราชการและลูกจ้างประจำในหน่วยงาน แล้วนำข้อมูลมาพิมพ์
19 มกราคม 2553
....ข้อมูลบางส่วนที่ไม่ได้ก็ไปสอบถามหรือขอข้อมูลจากเจ้าตัว โดยทำแบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกใหห้กรอก จดข้อมูลจากแฟ้มประวัติจากฝ่ายการเงิน จด ชื่อ วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ วุฒิการศึกษา ของข้าราชการและลูกจ้างประจำในหน่วยงาน แล้วนำข้อมูลมาพิมพ์
18 มกราคม 2553
....นำไฟล์งานที่พิมพ์ไว้ปริ้นออกมาแล้วไปจดข้อมูลจากแฟ้มประวัติจากฝ่ายการเงิน จด ชื่อ วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ วุฒิการศึกษา ของข้าราชการและลูกจ้างประจำในหน่วยงาน
15 มกราคม 2553
....วันนี้ผมได้ช่วยอาจารย์ประชาลักษณ์ทำประวัติบุคลากรในหน่วยงานสถาบันกศน.ภาคกลางเพื่อนำข้อมูลไปทำบัตรห้องสมุด โดยเข้าไปที่ฐานข้อมูลของห้องสมุดตรวจสอบรายชื่อสมาชิกที่ทำงานในหน่วยงาน จดข้อมูลลงสมุดจากนั้นพิมพ์ลงmicrosoft word
14 มกราคม 2553
....วันนี้อาจารย์ทองจูลได้มอบหมายงานให้ผมออกแบบหัวเว็บไซต์ โดยกำหนดให้ใช้สีเหลืองเนื่องจากเว็บไซต์นั้นมีสีเหลือง ผมก็ทำการออกแบบด้วยโปรแกรมPhotoshop ถ้าต้องไหนทำไม่ได้ก็จะเข้าไปสอบถามอาจารย์
13 มกราคม 2553
....วันนี้ช่วงเช้าอาจารย์ทองจูลได้มอบหมายงานให้ผมทำposterแนะนำเว็บไซค์เนื่องมาจากศูนย์ภาค ได้เปลื่ยนชื่อเป็นสถาบันกศน.ภาคกลางจึงต้องออกแบบป้ายใหม่ทั้งหมด โดยกำหนดให้ใช้สีเหลืองเนื่องจากเว็บไซต์นั้นมีสีเหลือง ผมก็ทำการออกแบบด้วยโปรแกรมPhotoshop ถ้าต้องไหนทำไม่ได้ก็จะเข้าไปสอบถามอาจารย์
12 มกราคม 2553
....วันนี้อาจารย์ทองจูลได้มอบหมายงานให้ผมทำแผ่นพับแนะนำเว็บไซค์ ต่อด้านหลัง โดยผมพิมพ์ข้อความเนื้อหาแนะนำแผ่นพับแล้ว ผมก็ทำการออกแบบด้วยโปรแกรมPhotoshop ถ้าต้องไหนทำไม่ได้ก็จะเข้าไปสอบถามอาจารย์

วันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2553

11 มกราคม 2553
....วันนี้ช่วงเช้าอาจารย์ทองจูลได้สัมภาษณ์ แล้วมอบหมายงานให้ผมทำแผ่นพับแนะนำเว็บไซค์เนื่องมาจากศูนย์ภาค ได้เปลื่ยนชื่อเป็นสถาบันกศน.ภาคกลางจึงต้องออกแบบป้ายใหม่ทั้งหมด โดยกำหนดให้ใช้สีเหลืองเนื่องจากเว็บไซต์นั้นมีสีเหลือง ผมก็ทำการออกแบบด้วยโปรแกรมPhotoshop ถ้าต้องไหนทำไม่ได้ก็จะเข้าไปสอบถามอาจารย์

วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2553

8 มกราคม 2553
....วันนี้ผมช่วยท่านอาจารย์ประชาลักษณ์ทำบอร์ด พิมพ์เนื้อหาบอร์ด และจัดรูปแบบบอร์โ แล้ว ติดสติ๊กเกอร์ทำเนียบผู้บริหารที่ห้องอำนวยการ
7 มกราคม 2553
....วันนี้ผู้ไปทำงานที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์ พบกับอาจารย์ไพโรจน์ วันนี้ผมช่วยทั้งอาจารย์ไพโรจน์ดูแลรักษาเครื่องคอม จากนั้นท่านอาจารย์ก็สอนการใช้โปรแกรมโฟโต้ชอบ power piont
6 มกราคม 2553
....วันนี้ผู้ไปทำงานที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์ พบกับอาจารย์ไพโรจน์ วันนี้ผมช่วยทั้งอาจารย์ไพโรจน์ดูแลรักษาเครื่องคอม และลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์
5 มกราคม 2553
....วันนี้เป็นวันก่อตั้งสถาบัน กศน.ภาคกลาง มีงานทำบุญที่หน้าศาลาหลวงพ่อแดง ผมได้รับมอบหมายให้ถ่ายภาพ และจัดเครื่องเสียง ช่วง 11.00น.มีการถวายอาหารพระจำนวน9รูป และมีการแข่งขันเปตอง งานเลิกประมาณ 16.00น. เก็บเครื่องเสียงและกล้องถายภาพ
4 มกราคม 2553
....วันนี้ผู้ไปทำงานที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์ พบกับอาจารย์ไพโรจน์ วันนี้ผมช่วยทั้งอาจารย์ไพโรจน์ขนโต๊ะคอม และเครื่องคอมจากห้องอบรมคอมพิวเตอร์อาคาร 13 มาที่ห้องซ่อมคอมพิวเตอร์ของท่านอาจารย์ไพโรจน์