วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2553

6 มกราคม 2553
....วันนี้ผู้ไปทำงานที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์ พบกับอาจารย์ไพโรจน์ วันนี้ผมช่วยทั้งอาจารย์ไพโรจน์ดูแลรักษาเครื่องคอม และลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น