วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2553

7 มกราคม 2553
....วันนี้ผู้ไปทำงานที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์ พบกับอาจารย์ไพโรจน์ วันนี้ผมช่วยทั้งอาจารย์ไพโรจน์ดูแลรักษาเครื่องคอม จากนั้นท่านอาจารย์ก็สอนการใช้โปรแกรมโฟโต้ชอบ power piont

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น