วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2553

12 มกราคม 2553
....วันนี้อาจารย์ทองจูลได้มอบหมายงานให้ผมทำแผ่นพับแนะนำเว็บไซค์ ต่อด้านหลัง โดยผมพิมพ์ข้อความเนื้อหาแนะนำแผ่นพับแล้ว ผมก็ทำการออกแบบด้วยโปรแกรมPhotoshop ถ้าต้องไหนทำไม่ได้ก็จะเข้าไปสอบถามอาจารย์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น