วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2553

22 มกราคม 2553
....เมื่อพิมพ์ข้อมูลทั้งหมดแล้วจัดฟอร์มให้เรียบร้อย ปริ้นใส่กระดาษเอ4 แนวนอน จำนวน 2ชุด ชุดแรกให้อาจารย์ประชาลักษณ์หัวหน้าห้องสมุด และอีกชุดหนึ่งนำไปให้ฝ่ายการเงินเนื่องจากขอข้อมูลไปจากฝ่ายการเงิน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น