วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2553

19 มกราคม 2553
....ข้อมูลบางส่วนที่ไม่ได้ก็ไปสอบถามหรือขอข้อมูลจากเจ้าตัว โดยทำแบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกใหห้กรอก จดข้อมูลจากแฟ้มประวัติจากฝ่ายการเงิน จด ชื่อ วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ วุฒิการศึกษา ของข้าราชการและลูกจ้างประจำในหน่วยงาน แล้วนำข้อมูลมาพิมพ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น