วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2553

18 มกราคม 2553
....นำไฟล์งานที่พิมพ์ไว้ปริ้นออกมาแล้วไปจดข้อมูลจากแฟ้มประวัติจากฝ่ายการเงิน จด ชื่อ วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ วุฒิการศึกษา ของข้าราชการและลูกจ้างประจำในหน่วยงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น