วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2553

4 มกราคม 2553
....วันนี้ผู้ไปทำงานที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์ พบกับอาจารย์ไพโรจน์ วันนี้ผมช่วยทั้งอาจารย์ไพโรจน์ขนโต๊ะคอม และเครื่องคอมจากห้องอบรมคอมพิวเตอร์อาคาร 13 มาที่ห้องซ่อมคอมพิวเตอร์ของท่านอาจารย์ไพโรจน์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น